Aktualności

Jak szkoły wykorzystały otrzymane wsparcie?

Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy

Oddziały integracyjne w SP 11 są prowadzone już od kilkunastu lat, w bieżącym roku szkolnym jest ich aż dziesięć, a w całej szkole uczy się ponad 50 uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak przekazał nam Pan Dyrektor Wojciech Iwasieczko w Jego przekonaniu, ale także rodziców integracja to najlepsza możliwość wyrównania szans edukacyjnych. Aby zmaksymalizować proces dydaktyczny oprócz dobrze przygotowanej kadry dydaktycznej, szkoła musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszelkie działania podejmowane w szkole przyczyniają się do zapobiegania wykluczeniu uczniów niepełnosprawnych z życia społecznego.

Dzięki otrzymanemu od Fundacji wsparciu finansowemu w kwocie 6475,00 złotych, możliwy był zakup m.in. wyposażenia kącika relaksacyjnego, projektora multimedialnego, tablicy przenośnej interaktywnej oraz krzesełek przedszkolnych. Szkoła stara się zapewnić wszystkim odpowiednie warunki nauki, zabawy i odpoczynku.