Aktualności

„Mierzymy Wysoko!” – konferencja Forum Darczyńców

CAM00022

7 maja 2015 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Forum Darczyńców, ogłoszono standardy działania fundacji korporacyjnych. Standardy te wypracowane zostały przez 45 fundacji z całej Polski, które zgłosiły się do udziału w projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”. Fundacja pbs pomagam również brała udział w opracowywaniu standardów, jednocześnie korzystając z doświadczenia i wiedzy innych uczestników spotkań. Więcej szczegółów odnoście całego projektu oraz ogłoszonych standardów i opublikowanej książki znajduje się na stronie Forum Darczyńców. Link poniżej:

http://www.forumdarczyncow.pl/aktualnosci,1516,ogloszenie_standardow_dzialania_fundacjai_korporacyjnych

Fundacja korporacyjna – to fundacja, której założycielem (lub jednym z założycieli) jest firma bądź kilka firm, a także fundacja założona przez osobę (osoby) ściśle z firmą związaną, o ile istnieją obecnie związki między fundacją a tą firmą.