Pomogliśmy

Apel o pomoc dla chorego Miłosza Marszałka

milosz-marszalek

Miłosz ma 12 lat. Interesuje się piłką nożną, lubi gry komputerowe i jazdę na rowerze.
Jest bardzo wesołym i mądrym chłopcem.

Czytaj więcej >>>

Dom Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie

Dom Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego prowadzony jest nieprzerwanie od 1899 roku przez Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie. Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku od 5 lat do usamodzielnienia się. Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie tym z podopiecznych, którzy całkowicie lub częściowo zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej. Wszechstronne wychowanie i tworzenie optymalnych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków uczy ich samodzielności, przygotowując do dalszego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Adres placówki:

Dom Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego Krosno
ul. Grodzka 2
38 – 400 Krosno
tel.: 013 432 00 39, 013 420 24 41
e-mail: domdzieckakrosno@poczta.onet.pl

Dom Dziecka im. św. Józefa w Sanoku

Państwowa Placówka Socjalizacyjna funkcjonuje od lat dwudziestych XX wieku. Zmieniając się przez lata nieprzerwanie dąży by zapewnić dzieciom możliwość prawidłowego rozwoju, dając im poczucie bezpieczeństwa i pomagając w zdobyciu wykształcenia. Obecnie w domu przebywa 30 wychowanków.

Adres placówki:

Dom Dziecka im. św. Józefa w Sanoku
ul. Sadowa 21
38-500 Sanok
tel.: 013 464 54 45
e-mail: dd-sanok@wp.pl
www:  www.domdziecka.sanok.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mielcu

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną placówką pełniącą rolę edukacyjną oraz leczniczo-rehabilitacyjną. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku do 25 roku życia. Placówka umożliwia swoim podopiecznym zdobycie niezbędnego wykształcenia. Oprócz działań edukacyjnych OREW zapewnia  kompleksową opiekę medyczną, rehabilitację ruchową oraz społeczną, terapię psychologiczną i logopedyczną oraz terapię zajęciową. Ośrodek stara się zapobiegać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Adres placówki:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mielcu
ul. Wojsławska 278
39-300 Mielec
tel.: 017 583 74 17
www: www.psouu.mielec.pl/

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej k/Łańcuta

Z inicjatywy Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Starostwa Powiatowego w Łańcucie w 2007 roku, zaczął funkcjonować  Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Caritas. Obecnie w ośrodku, pod profesjonalną opieką specjalistów przebywa 29 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 25 lat. Na co dzień podopieczni realizują indywidualny program terapeutyczny,  uczestniczą w zabawach grupowych, dogoterapii, muzykoterapii, terapii Snoezelen oraz w różnych imprezach integracyjnych.

Adres placówki:

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej k/Łańcuta
Wysoka 49
37-100 Łańcut
tel.: 017 22 58 055
e-mail: kontakt@osrodekwysoka.pl
www: www.osrodekwysoka.pl

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom dla Dzieci i Młodzieży MIESZKO  w Rzeszowie

Początki działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej w Rzeszowie sięgają roku 1946. Dom dla Dzieci i Młodzieży Mieszko dba by wychowanie odbywało się w atmosferze szacunku i zrozumienia, poprzez tworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju swoich podopiecznych. Jest to instytucja wielofunkcyjna, która zajmuje się dziećmi w różnym przedziale wiekowym oraz o odrębnym statusie pozbawienia opieki rodzicielskiej. Dom dla Dzieci i Młodzieży Mieszko stara się wychowywać wszechstronnie każdego ze swoich podopiecznych.

Adres placówki

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom dla Dzieci i Młodzieży MIESZKO  w Rzeszowie
ul. Nizinna 30
35-303 Rzeszów
tel./fax: 017 862 81 07
e-mail: dd.sekretariat@poczta.onet.pl
www: www.dommieszko.pl/