Przyjaciele

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

prowadzi bardzo wszechstronną aktywność w obszarach CSR. Zaangażowanie społeczne Banku odbywa się wielotorowo. Bank angażuje się w rozwój kultury i sportu, a także w niesienie pomocy potrzebującym,  od wielu lat  wspierając inicjatywy społeczne, placówki oświatowe, kulturalne, a także domy dziecka.
www.pbsbank.pl

Podkarpacka Strefa Wrażeń

Wspiera region Podkarpacki, promując dziedzictwo kulturowe regionu. PSW opowiada o wyjątkowych ludziach, miejscach i wydarzeniach. Zespół postawił sobie ambitny cel: inspirować, cieszyć, pokazywać ciekawe oblicze Podkarpacia, a także realnie pomagać!
www.facebook.com/podkarpackastrefawrazen