Aktualności

Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Fundacja udzieliła wsparcia na rzecz młodzieży z Sanockiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Wsparcie pozwoliło Stowarzyszeniu zorganizować wyjazd integracyjny w postaci warsztatów na łonie natury. Taki rodzaj wypoczynku wpływa pozytywnie na samopoczucie, myślenie oraz wyobraźnię podopiecznych. Ponadto zaspokaja ich potrzebę równości społecznej, uczciwości, przyjaźni i koleżeństwa a także zmniejsza ich wykluczenie społeczne.