Aktualności

„Słoneczna Przygoda”

W tym roku po raz 17 odbył się wakacyjny wypoczynek dla dzieci „Słoneczna Przygoda 2019”, organizowany przez Sanockie Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny.
Również Nasza Fundacja kolejny raz wsparła to ważne przedsięwzięcie. Polega ono na organizacji dwóch turnusów półkolonii dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.