Aktualności

Zakup wielofunkcyjnego wózka dla Szpitala w Sanoku

Fundacja PBS Pomagam dofinansowała zakup wózka wielofunkcyjnego do sali intensywnego nadzoru (Sali R) w Oddziale Dziecięcym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.
Posiadanie tego sprzętu medycznego jest niezbędne do sprawnego prowadzenia resuscytacji oddechowo – krążeniowej oraz udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia na terenie oddziału.