Władze Fundacji

Wojciech Teleżyński
Prezes Zarządu

Krzysztof Florko
Wiceprezes Zarządu

Mariola Białas
Członek Zarządu

Justyna Kwolek
Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Edyta Twardy – Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Ambicka – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Dziuban – Członek Rady Nadzorczej