Aktualności

Dofinansowanie zakupu cykloergonometru

Fundacja PBS Pomagam dofinansowała zakup Cykloergometru dla potrzeb Poradni Medycyny Sportowej i Kardiologicznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. Cykloergonometr służy do wykonywania testów wysiłkowych przy realizacji priorytetowych świadczeń kardiologicznych. Pozwala ocenić wydolność układu krążenia, jest bardzo ważny w rozpoznawaniu i […]

Zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Niezmiernie miło nam Państwa poinformować, iż z dniem 16 września 2016 roku Fundacja PBS Pomagam uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Fundacja od początku swojej działalności wykazuje się aktywnością w zakresie organizacji pomocy dla dzieci. Dzięki uzyskaniu statusu OPP każdy podatnik […]

Nasza cegiełka dla Poradni Chirurgicznej w Sanoku

Miło nam poinformować, że z inicjatywy Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia, w jednej z przychodni w Sanoku zmodernizowano Poradnię Chirurgiczną, Poradnię Cukrzycową oraz Poradnię Alergologiczną. W pomieszczeniach przychodni przeprowadzono prace remontowe oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie medyczne. Fundacja pbs pomagam dołożyła również […]

Podsumowanie akcji „Andrus wraca do szkoły”

Do naszej Fundacji wpłynęły już wszystkie sprawozdania przesłane ze szkół, które otrzymały wsparcie w ramach akcji „Andrus wraca do szkoły”! Możemy więc podsumować całą akcję i podać kilka szczegółów: Ilość szkół które złożyły wnioski: 23 Ilość szkół które otrzymały wsparcie: […]

Czas na aktywność !

Klub Sportowy „JUNAK” Rzeszów jest stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej. Zrzesza ponad 50 młodych osób z rocznika 2001-2009. Młodzież, która chce aktywnie spędzać czas, może bezpłatnie uczestniczyć w prowadzonych przez Stowarzyszenie zajęciach. Dzięki wsparciu Fundacji pbs […]

„Mierzymy Wysoko!” – konferencja Forum Darczyńców

7 maja 2015 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Forum Darczyńców, ogłoszono standardy działania fundacji korporacyjnych. Standardy te wypracowane zostały przez 45 fundacji z całej Polski, które zgłosiły się do udziału w projekcie „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne […]

Jak szkoły wykorzystały otrzymane wsparcie?

Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy Oddziały integracyjne w SP 11 są prowadzone już od kilkunastu lat, w bieżącym roku szkolnym jest ich aż dziesięć, a w całej szkole uczy się ponad 50 uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak przekazał […]

Jak szkoły wykorzystały otrzymane wsparcie?

Zespół Szkół w Bukowsku Jak piszą o sobie są małą szkołą o statusie Zespołu Szkół, gdzie misją jest między innymi nowoczesne uczenie i nauczanie oraz współpraca ze środowiskiem w celu podniesienia jakości kształcenia i wychowania. Niewątpliwie realizacja misji była motywem […]